Vietnam Enghlish Japan Lao
Pigments >>- Orange II Pigment
  • Formula :
  • Made in : China
  • Specification :
  • Chất lỏng ko màu,ko bền sôi ở 158 c tan trong nước và cồn dùng như chất tẩy trắng hóa chất trung gian, nhiên liệu cho tên lửa và là&a

Ms Thủy 0983 838 250 , 016 525 900 98 Copyright@2013

Contact
Close
Contacts
name: *
 
Phone: *
 
Mail: *
 
Subject: *
 
Content: *